Det er alltid stor etterspørsel etter godt andrevne Heuchera/Heucherella allerede fra april. Vi er i full gang med nedklipping av årets planter for vinterlagring. Gartnerassistens Dag Frimo er en kløpper med saksen

Ganske mange tusen planter i ganske mange sorter klippes ned for overvintring i kaldhus.

Ganske mange tusen planter i ganske mange sorter klippes ned for overvintring i kaldhus.

Det meste av jobben er gjort, resten får bare stå igjen ute så lenge

Det meste av jobben er gjort, resten får bare stå igjen ute så lenge

Kaldhuset er fult og klart for overvintring.

Kaldhuset er fult og klart for overvintring.